comfor zorg

wonen met zorg naar behoefte

Comfor biedt wonen met zorg naar behoefte. Op enkele locaties is 24 uur per dag zorg en ondersteuning in huis of in de directe nabijheid.

Visie

Ons vertrekpunt is de bewoner en zijn verhaal, zijn gewoonten en familie en vrienden. Wij zijn er ons van bewust dat mensen, ondanks het ouder worden, het liefst zo lang mogelijk in hun eigen omgeving en op eigen wijze hun leven leiden. Wanneer de gezondheid afneemt is dit soms niet meer mogelijk. Wij bieden een fijn thuis. Met een positieve en sociale benadering helpen we de bewoner zo lang mogelijk kwaliteit van leven én iedere dag positief te laten ervaren.

Missie

Elke dag is waardevol voor jou; voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers.

Onze missie is om het levensgeluk en het werkgeluk te vergroten. Senioren ondersteunen we in het dagelijks leven en daarbij staat het positieve welbevinden centraal. Onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers maken dit samen mogelijk. Daar zijn we trots op.

Van elke dag maken we een beleving afgestemd op de wensen van iedere bewoner. Onze vraag is wat zou voor u de ideale dag inhouden? En hoe kunnen wij deze wens vervullen?

Ambitie

Onze ambitie is om vernieuwingen en technologie in de zorg zodanig in te zetten dat bewoners, hun achterban, medewerkers en vrijwilligers daar baat bij hebben. We willen ons steeds blijven verbeteren en doorontwikkelen, zodat we een van de koplopers in de zorg zijn.

Bij Comfor staan de kernwaarden geluk, eigen en samen centraal.